Donacija dohodnine

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, kamor sodi tudi delovanje športnih društev. Z omenjeno dohodninsko zakonodajo se država odpoveduje delu sredstev iz dohodnin v korist klubov, društev in organizacij, katerih delovanje je nepridobitno. 

Na seznamu upravičencev, ki ga vsako leto določi vlada na predlog Ministrstva za finance, je tudi Plavalni klub Triglav Kranj in sicer kot društvo, ki na področju športa deluje v javnem interesu. To pomeni, da lahko vsak davčni zavezanec brez finančnega bremena namesto državnemu proračunu, del odmerjene dohodnine (do 0,5%) nameni za delovanje Plavalnega kluba Triglav Kranj. 

V kolikor se boste odločili, da na tak način prispevate k delovanju PK Triglav Kranj in razvoju plavalnega športa, vas prosimo da na obrazcu »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« vpišete podatke davčnega zavezanca, ki sredstva donira, ter odstotek (do 0,5%), ki ga nameravate nameniti PK Triglav Kranj. 

 

Davčni zavezanec  
Ime in Priimek Janez Novak
Naslov Kranjska ulica 1, 4000 Kranj
Davčna številka 12345678

 

Upravičenec  
Naziv Plavalni klub Triglav Kranj
Naslov Partizanska cesta 35, p.p. 180, 4000 Kranj
Davčna številka 62096923

 

Navodila za izpolnjevanje
1. Odprite obrazec.
2. Vpišite podatke davčnega zavezanca (svoje podatke).
3. Vpišite podatke upravičenca (podatki o klubu).
4. Vpišite višino donacije (0,5%).
5. Vpišite kraj in datum.
6. Podpišite obrazec.
7. Pošljite obrazec.

 

Načini pošiljanja obrazca
A. Obrazec lahko izpolnete na spletni strani eDavki. V tem primeru morate imeti ustrezen certifikat za rokovanje z e-dokumenti.
B. Obrazec si natisnite in izpolnjenega prinesite oziroma pošljite na vašo davčno enoto.
C. Omogočamo pa vam tudi, da nam obrazec prinesete v pisarno kluba v času uradnih ur, oziroma nam ga pošljete po elektronski pošti na klub@pklub-triglav.si. Mi ga bomo nato v vašem imenu posredovali na davčno enoto.

 

Ob koncu bi želeli poudariti, kako dragocen je vsak vaš prispevek, še posebej v teh težkih časih, zato se vam za izkazano zaupanje že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Na vrh