Donacija dohodnine

Zakonodaja v Sloveniji omogoča, da do 1 odstotka odmerjene dohodnine, posredujemo v različne namene. Z omenjeno dohodninsko zakonodajo se država odpoveduje delu sredstev iz dohodnin v korist klubov, društev in organizacij, katerih delovanje je nepridobitno.

 

Na seznamu upravičencev, ki ga vsako leto določi vlada na predlog Ministrstva za finance, je tudi Plavalni klub Triglav Kranj in sicer kot društvo, ki na področju športa deluje v javnem interesu. To pomeni, da lahko vsak davčni zavezanec brez finančnega bremena namesto državnemu proračunu, del odmerjene dohodnine (do 1 %) nameni za delovanje Plavalnega kluba Triglav Kranj. 

 

Del dohodnine, ki bi jo namenili Plavalnemu klubu Triglav Kranj, torej ne povečuje vaše davčne obveznosti, niti ne povzroča kakšnih drugih stroškov. Le del davka, ki bi ga sicer prejela država, bo neposredno prejel naš klub, ki bi mu tako zbrana sredstva veliko pomenila.

 

Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih Zvez je pripravil posebno akcijo Podari del dohodnine športu. Povezava za donacijo našemu klubu je na spletni povezavi https://www.olympic.si/podarim/62096923. Izpolnitev obrazca vam vzame zelo malo časa, obisk davčnega urada ni potreben, za izpolnitev obrazca ne potrebujete digitalnega potrdila. 

 

V kolikor se odločite, da Plavalnemu klubu Triglav Kranj namenite del dohodnine, je potrebno izpolniti obrazec: »Zahteva za namenitev dela dohodnine«. Obrazec je potrebno oddati na spletni strani eDavki ali osebno na davčnem uradu.

 

Donacija 1 % dohodnine

Povezava za donacijo 1 % dohodnine Plavalnemu klubu Triglav Kranj: https://www.olympic.si/podarim/62096923

 

Donacija del (do 1 %) dohodnine

Obrazec za donacijo dela (do 1 %) dohodnine Plavalnemu klubu Triglav Kranj: »Zahteva za namenitev dela dohodnine«.

Upravičenec: Plavalni klub Triglav Kranj, Partizanska cesta 35, p.p. 180, 4000 Kranj, davčna številka: 62096923.

Obrazec je potrebno oddati na spletni strani eDavki ali osebno na davčnem uradu.

 

V kolikor ste donacijo našemu klubu namenili že v preteklosti, izpolnjevanje obrazca ni potrebno.

 

Ob koncu bi želeli poudariti, kako dragocen je vsak vaš prispevek, še posebej v teh težkih časih, zato se vam za izkazano zaupanje že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Na vrh