Poslanstvo

Poslanstvo kluba je vzgajanje plavalk in plavalcev, ki z nastopi na različnih tekmovanjih promovirajo državo, mesto in klub. Zaposlujemo in sodelujemo z visoko izobraženimi športnimi strokovnjaki in s tem omogočamo našim članom visoko raven športnega treniranja.

 

Organiziramo različne športno-rekreativne prireditve in tako zbližujemo različne skupine ljudi. S svojimi aktivnostmi pomembno pripomoremo k napredku slovenskega plavanja, smo pomemben del družbenega okolja in nosimo visoko družbeno odgovornost.

 

Vizija

Naša vizija je ostati vodilni klub v razvoju vrhunskih športnikov in s tem pomembno prispevati k prepoznavnosti in razvoju slovenskega plavanja. Kot pomemben člen slovenske plavalne reprezentance zastopati državo, mesto in klub na različnih mednarodnih prvenstvih in igrah.

 

Z vlaganjem v znanje naših trenerk in trenerjev želimo nadgraditi strokovni nivo športnega treniranja. S pomočjo različnih organov vodenja zagotavljati visok nivo organizacije domačih tekmovanj, ki bodo prepoznavna tudi v mednarodnem športnem prostoru.

Na vrh